Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Integracyjne spotkanie wychowanków GOPS na terenie ROD "Kruszynka" w Kruszynie Krajeńskim

Dnia 10.09.2016 r. dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu oraz z Ośrodków Wsparcia i Integracji w Trzcińcu i Kruszynie Krajeńskim gościli się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kruszynka” w Kruszynie Krajeńskim. Świetlica i ośrodki były współorganizatorem...

Czytaj więcej...

Klub Malucha zaprasza do wspólnej zabawy!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla najmłodszych organizowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu oraz w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim. Spotkania dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat...

Czytaj więcej...

Dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych

Powiat Bydgoski zaprasza osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu bydgoskiego do składania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztu nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków...

Czytaj więcej...

Podziękowania dla sponsorów loterii fantowej

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach składają serdeczne podziękowania
wszystkim firmom, które w roku bieżącym przekazały na rzecz loterii fantowej zorganizowanej podczas Święta Gminny...

Czytaj więcej...

Półkolonie „ŚLADAMI HISTORII"

Wypoczynek letni organizowany corocznie przez białobłocki GOPS w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu i Trzcińcu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cielu, gdzie odbywały się dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży pod hasłem „...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.