Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Podziękowania dla sponsorów loterii fantowej 2017 r.

Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach  składają serdeczne podziękowania wszystkim firmom, które w roku bieżącym przekazały na rzecz loterii fantowej zorganizowanej podczas Święta Gminny Białe Błota fanty rzeczowe lub...

Czytaj więcej...

Ankieta diagnozująca problemy społeczne w Gminie Białe Błota

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2025 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie "Ankiety diagnozującej...

Czytaj więcej...

Nowe wzory wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do w/w wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

...

Czytaj więcej...

Nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz załączników do w/w wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.