Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Nowe wzory wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do w/w wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

...

Czytaj więcej...

Nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz załączników do w/w wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

...

Czytaj więcej...

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

... Czytaj więcej...

Nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
W nowych, procedowanych obecnie,...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.