Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach corocznie realizuje program zdrowotny pod nazwą „Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych”. W ramach programu dla mieszkańców z terenu gminy Białe Błota świadczone są bezpłatne konsultacje psychiatryczne stacjonarne i wyjazdowe.

Konsultacje i porady psychiatryczne stacjonarne odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Konsultacje wyjazdowe natomiast mają miejsce w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych przy współudziale pracownika socjalnego. O tę formę pomocy ubiegać się mogą w szczególności środowiska szczególnie trudne pod względem  rodzaju występujących schorzeń lub te,  które we własnym  zakresie  nie  mogą  dotrzeć  na  konsultację  stacjonarną.

Lekarz psychiatra w ramach konsultacji udziela specjalistycznego wsparcia w następujących kategoriach diagnostycznych: zaburzenia psychiczne, lekowe, urojeniowe, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia adaptacyjne i reakcja na ciężki stres.

Osoby zainteresowane kierowane są na konsultacje przez  pracowników socjalnych GOPS.

Konsultacje psychiatryczne stacjonarne odbywają się od kwietnia do grudnia 2016 r. w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.15 – 19.15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a (parter).