Wyszukiwanie treści w całym serwisie

"Malina”

Ośrodek Wsparcia i Integracji „Malina” w Murowańcu rozpoczął swoją działalność w październiku 2010 roku. Zajęcia w ośrodku skierowane są do dzieci i młodzieży- uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych tj. od godziny 15.00 do 18.00.

Na co dzień w ośrodku starsze i młodsze dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. Mają one między innymi na celu integrację, profilaktykę, bogacenie wiedzy, a także kształtowanie współpracy w grupie, rozwijanie pamięci i logicznego myślenia oraz nabywanie umiejętności komunikacyjnych poprzez zabawę w grupie. Zajęcia sportowe dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Poza tym w programie zajęć planowane są spotkania okolicznościowe związane z obchodami świąt, wyjazdy, wycieczki integracyjne, na które zapraszani są rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy sołectwa Murowaniec.

Dane adresowe:
Ośrodek Wsparcia i Integracji "Malina”
ul. Staroszkolna 13, Murowaniec
86-005 Białe Błota
tel. 733-058-008